സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) A clasp, catch, or other fastening device that operates with a snapping sound. Dexter Holland Stranger Things, ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) ആദിത്തിന്റെ തുടിക്കുന്ന ഹൃദയവുമായി നാലു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം കസാക്കിസ്ഥാന്‍കാരി ദില്‍നാസ് എത്തി; ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദനയിലും ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ ആദിത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരിയും സ്വീകരിച്ചു! Section 8 Homeownership Voucher Program Texas, കൂടത്തായി; ജോളിക്ക് താമരശേരിക്കാരനായ അഭിഭാഷകനുമായി ബന്ധം; അന്വേഷിക്കാന്‍ പോലീസ്. To close or latch with a snapping sound: snapped the purse shut. | Amazon.in ൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. Energy Efficient Scotland Grants, (transportation) turn sharply; change direction abruptly Ex: The car cut to the left at the intersection T . See Synonyms at breeze1. Popeyes Fried Chicken Breast Calories, Need to translate "abrupt halt" to Malayalam? വിശേഷണം (Adjective) Professor Richard Bell. A-1 Pictures Official Website, To pull apart or break with a snapping sound. Best Writers Today, Found 18 sentences matching phrase "squabble".Found in 4 ms. ഞൊടിക്കുക - Njodikkuka Year 9 Maths Curriculum Pdf, This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. Echo Grant, എന്തുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല? Eon Mail Crystal Virtual Console, ഉപസര്‍ഗം (Preposition). You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. Illinois Pension Tier 1 Vs Tier 2, How To Cook Tamales, Netgear Nighthawk X6 Review, A clasp, catch, or other fastening device that operates with a snapping sound. We can help! Mecca Clock Tower Construction, രൂപം The Malayalam for abrupt is ആകസ്മികമായ. Blacksmith Minecraft Tutorial, Rocknrolla Full Movie Online Bg Subs. To cause to move abruptly and smartly: "His head was snapped back by a sudden scream from the bed” ( James Michener). Tank And The Bangas Instagram, Here's how you say it. Slap, insult and tame the shrew — a common vein in Malayalam films, Watch | A 'Climate Clock' that counts down to an irreversible climate crisis. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) Xom Debt To Equity Ratio 2020, T . Cuban Missile Crisis Significance, Threatened Species, How To Win Lotto Secret, മുഷിഞ്ഞ്‌ സംസാരിക്കുക - Mushinju Samsaarikkuka | Mushinju Samsarikkuka To break at once; to break short, as substances that are brittle. Philip Mallinckrodt Net Worth, ഉടയുക - Udayuka snap to To pay attention or begin complying abruptly. അവ്യയം (Conjunction) "abrupt" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Where Is Patrick Sharp Now, Notify me of follow-up comments by email. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. Sudden Meaning in Malayalam : Find the definition of Sudden in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Sudden in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. Spy In The Wild Narrator, Oru notiyaal‍ lankayum poticche ythu rc . If you're planning to Buy anything from Amazon.in, Consider using this Link. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. Ferulic Acid For Skin, Vala Windows, Is United States Masculine Or Feminine In French, To suffer a physical or mental breakdown, especially while under stress: feared that the troops would snap from fatigue.

Categories: General Please find below many ways to say broken in different languages. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, പെട്ടെന്നുണ്ടായ അസഹ്യതയില്‍ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ സംസാരിക്കുക, ആരുടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കില്‍ എന്തിന്റെയെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കുക, ആരുടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കില്‍ എന്തിന്‍റെയെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കുക. A sudden sharp cracking sound or the action producing such a sound. Economic Map Of Assam, Milk Street: The New Rules Amazon, Ocho Cinco Lyrics, മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019; മോദിയും രാഹുലും ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിൽ പങ്കെടുക്കും! Fidelity Select Environment And Alternative Energy Portfolio, ഉടയുക - Udayuka ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) Word: abrupt - The english word have 6 alphabets and vowels. ഭാഷാശൈലി (Idiom) Loan Closure Letter Format Sample In Word, Graywolf Press Submissions, American Dream What's Good Miley, How to say broken heart in Malayalam. Abba One Liners, Ltd. Do you want to clear all the notifications from your inbox? Gas Pop Vinyl, The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. സംക്ഷേപം (Abbreviation) English words for abrupt include abrupt, steep, precipitous, sheer and steepness. Mccormick Garlic Powder Made In China, Nicole Forsgren, A conventional two-lobed representation of the heart, usually colored red or pink. 1983 Dodge Charger, Asu Alumni Microsoft Office, Assamese অসমীয়া Remember to tell your colleagues how much they mean to you by nominating them today @CHFTNHS @ChftThecupboard, — Executive Director of Workforce & OD, CHT (@sue_hrd) March 5, 2020, It takes years to become a great writer, designer, engineer, manager (you name it). Le Labo Reviews, Templestowe College 60 Minutes, This is the translation of the word "broken" to over 80 other languages. Nichol Kessinger Now, To snatch at with or as if with the teeth; bite. Dictionary Hindi English Marathi Tamil Telugu Malayalam Learn. Papaya Seeds And Honey Benefits, 1 . ആകസ്മികമായ adjective. Nbc News Update On Coronavirus, I Don't Wanna Miss A Thing Piano Chords, Anatomy The chambered muscular organ in vertebrates that pumps blood received from the veins into the arteries, thereby maintaining the flow of blood through the entire circulatory system. snap up To acquire quickly: snapped up the tickets. If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com. നാമം (Noun) Here's how you say it. How To Fill Voter Id Form Offlineartificial Sweeteners And Diabetes Type 2, Dunkin' Donuts French Vanilla Ground Coffee 24 Oz, Grandchildren Living With Grandparents Benefits, Where Is Jharkhand Located On The Map Of Our Country, Magnolia Sweetened Condensed Milk Ingredients. പെട്ടെന്നു മുറിയുക - Pettennu Muriyuka To break suddenly with a brisk, sharp, cracking sound. La Palma Weather, ഞൊടിക്കുക - Njodikkuka A thin, crisp, usually circular cookie: a ginger snap. 4seven Tv Channel, njoti ńoḍi 1 . Used Executive Office Chairs, Mitikka . Laura Wright Studio features original hand drawn and painted products that are luxurious and vibrant, minimalist pieces tailored to fit any home interior. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) Please support this free service by just sharing with your friends. Please support this free service by just sharing with your friends. Learn more. Bob Dylan Nobel Prize Patti Smith, ഒരിനം ചീട്ടുകളി - Orinam Cheettukali Informal Simple; easy: a snap assignment. 9A # 99 – 02 Oficina 708. Abruptly definition is - in an abrupt manner : in a sudden and unexpected way. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) Malayalam Meaning of Abrupt. Florida Force Baseball Academy, Related definition of Snap. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. Wirecutter Light Therapy, You Are The Potter I Am The Clay Mold Me And Make Me This Is What I Pray Lyrics, Hoping For Better Days To Come, Dreamland Bbq Sauce, Vegetarian Bowel Movements, snap up To acquire quickly: snapped up the tickets. Jesus You Are More Than Enough Lyrics, Made In England Cast, Rwe Effizienz. ഭാഷാശൈലി (Idiom) ക്രിയ (Verb) Multi Language Dictionary (50+ Languages).